| جمعه 29 تیر 1397  

همکاری در تدریسمشخصات فردی:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

کد ملی:

وضعیت تاهل:

تاریخ تولد:

تلفن منزل:

تلفن محل کار:

فکس:

آدرس منزل:

آدرس محل کار:

پست الکترونیک (Email):

 
و) سوابق علمی / پژوهشی / تألیفات / مقاله / سمینار

موضوع

سال ارائه

توضیحات


ه) سوابق تدریس

نام دوره آموزشی

سال ارائه

مدت دوره

تعداد دفعات

آدرس و تلفن مؤسسه

ب) تحصیلات

  • کارشناسی

رشته تحصیلی:

تاریخ اخذ مدرک:

نام دانشگاه:

معدل:

 
  • کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:

تاریخ اخذ مدرک:

نام دانشگاه:

معدل:

 
  • دکترا

رشته تحصیلی:

تاریخ اخذ مدرک:

نام دانشگاه:

معدل:

 

 

 


ج) وضعیت شغلی

محل کار:

عنوان کار:

مدت اشتغال:

 

د) دروسی که علاقه مند به تدریس هستید:

 
کد امنیتی: captcha

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه