| جمعه 29 تیر 1397  

درخواست مجوز تاسیس شعبه** فرم درخواست مجوز تاسیس شعبه مرکز آموزش بازرگانی خوزستان** تاریخ درخواست:

متقاضی دریافت مجوز شعبه در شهرستان

مشخصات متقاضی

نام مؤسسه یا شرکت

شماره و محل تأسیس

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

تلفن و فکس

وب سایت

آدرس


 

مشخصات شرکاء یا هیئت:

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت در شرکت

مشخصات مدیر عامل:

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

رشته و مدرک تحصیلی

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس محل سکونت

امکانات موجود

متراژ کل ساختمان

مقدار منابع انسانی

چاپگر

اینترنت

خط تلفن ثابت

کلاس

رایانه اداری

فکس

سیستم بایگانی

کد امنیتی: captcha

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه