مشاوره و خدمات آموزشی به کار آفرینان استان یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال میباشد که بر مبنای آن شرکت فرزانگان نوین زاگرس صاحب امتیاز مرکز آموزش بازرگانی خوزستان پس از طی مراحل قانونی و ارزیابی های صورت گرفته واجد شرایط و دارای صلاحیت کافی برای این امر مهم شناخته شده و این مجوز توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خوزستان صادر گردید و مرکز میتواند مطابق دستور العمل های مربوطه به ارائه این خدمات بپردازد.

متقاضیان  جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست مشاوره با شماره های 06134431085  ،   06134431083  (09167905021) تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه