| دوشنبه 6 خرداد 1398  

اصناف

در راستای اهتمام به امور آموزشی و افزایش بهره وری اصناف ، تفاهم نامه سه جانبه ای بین مرکز آموزش بازرگانی کشور ، اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف و بازرگانان  وزارت صنعت ، معدن و تجارت منعقد و گسترش همکاری ها و مشارکت در زمینه  فعالیت های آموزشی و برگزاری دوره های ویژه اصناف مورد تاکید قرار گرفت .

مرکز آموزش بازرگانی خوزستان نیز به تبع این تفاهم نامه برای اجرای کمی و کیفی دوره ها با شرایط مناسب برای سطوح مختلف اعم از روُسا و هیاُت رئیسه اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی ،کارکنان آنها و همچنین افراد صنفی خصوصاً دوره پیش نیاز دریافت پروانه کسب را دربرنامه اجرایی خود قرار داده و امکان اجراء و ارائه این خدمات را در سطح کلیه شهرستان های استان دارد و در پایان دوره ها ی آموزشی گواهی نامه مورد تایید وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای شرکت کنندگان صادر می نماید .

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در این خصوص با شماره های   06134431085 و 06134431083 (سرکار خانم امامی ) تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه