به اطلاع کلیه علاقمندان به شرکت در آزمونهای مدیران و تکنسین های فنی آسانسور می رساند طبق تفاهم نامه ای که مابین مرکز آموزش بازرگانی و اتحادیه صنایع آسانسور و پله برقی ایران برقرار گردید، مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری و اجرای این آزمونها نموده است.
ثبت نام در آزمون های آسانسور برای مدیران و تکنسین های فنی به صورت حضوری بوده و مدارک مورد نیاز به شرح زیر میباشد :
تکمیل فرم مربوطهمعرفی نامه از سازمان صنعت ، معدن ، اتحادیه و یا سندیکای استان
کارت ملی
شناسنامه
آخرین مدرک تحصیلی
 هزینه آزمون :
مدیران فنی : 1/800/000 ریال

تکنسین های فنی :            1/500/000 ریال

دانلود فرم مدیر فنی
دانلود فرم تکنسین فنی
منابع آزمون
نتایج آزمون