مرکز آموزش بازرگانی خوزستان باتوجه به امتیازات و مجوزهای موجود اقدام به برگزاری دوره های الزامی پیش نیاز صدور پروانه کسب نموده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره های دفتر تماس حاصل نمایید.
 06134431083  و 06134431085

دانلود کتاب صنفی
دانلود نمونه سوال آزمون