مدیریت : 09161112064                                                                                                                             ( مهندس داریوش امامی )
امور اداری : 09166069312                                                                                                                        ( مهندس امامی )
سامانه تدارکات دولت « ستاد » و ایرانکد : 09167905021             ( خانــم سلطانی ) 
واحد آموزش و ثبت نام دوره ها : 09168409849                                        ( خانــم امـــامی ) 
واحد آموزش غیر حضوری : 09363854073                                                      ( مهــندس امـامی ) 

www.btcekh.ir

خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران - شهرک صنعتی شماره یک 
ساختمان فنی و مهندسی - طبقه سوم - واحد 19 

تماس با ما