خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران - شهرک صنعتی شماره یک  - ساختمان فنی و مهندسی - طبقه سوم - واحد 19 
تایم کاری : شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 13:30
شماره های دفتر :
06134431083
06134431085