اطلاعیه مهم سامانه ستاد ایران

 

به اطلاع کلیه تامین کنندگان ، مناقصه گران و مزایده گران می رساند 

مهلت به روز رسانی اطلاعات پروفایل تا تاریخ 15 / 10 / 1398 تمدید گردید . شایان ذکر است امکان فعالیت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پس از اتمام این تاریخ منوط به بروزرسانی اطلاعات پروفایل در بازه ی زمانی مذکور است  .