شروع بکار شعبه مرکز آموزش بازرگانی خوزستان در دزفول

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی خوزستان : 

در تاریخ 16 دیماه 1398 طی حکمی از سوی مدیریت مرکز آموزش بازرگانی خوزستان سر کار خانم احمدی بعنوان مدیر مسئول شعبه دزفول این مرکز منصوب گردید .

 

سرکار خانم احمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد MBA  و مدیر عامل آکادمی کپسول فکر ، مدرس ، مشاور و برگزار کننده دوره های آموزشی فروش و مدیریت کسب و کار می باشد .

ایشان تا کنون برگزاری و تدریس در  194 دوره آموزشی مختلف را در کارنامه کاری و علمی خود دارد .