دریافت لوح تقدیر و حسن انجام کار از مجموعه فولاد خوزستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی خوزستان : 

مهندس فرامرز وطن پرست ، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان با ارسال پیام و لوح تقدیر مراتب تقدیر و تشکر خود را در جهت برگزاری موفقیت آمیز دوره های مختلف آموزشی مرتبط با آن مجموعه توسط مرکز آموزش بازرگانی خوزستان اعلام نمودند .

شرح نامه مهندس وطن پرست  به شرح ذیل می باشد . 

 

بار دیگر کسب این افتخار را به  مدیریت و همه همکاران تلاشگر در مرکز آموزش بازرگانی خوزستان تبریک عرض می نمائیم .