شروع بکار شعبه مرکز آموزش بازرگانی خوزستان در آبادان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی خوزستان : در تاریخ  9 مرداد  1400 طی حکمی از سوی مدیریت مرکز آموزش بازرگانی خوزستان جناب آقای مجتبی لک زاده  بعنوان مدیر شعبه آبادان و خرمشهر این مرکز منصوب گردید .

ایشان  مدیریت کافی نت مرکزی آبادان با سابقه هشت سال  فعالیت های اینترنتی در سطح آبادان و خرمشهر و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات دانشگاه بوشهر و سابقه بیش از یک دهه فعالیت در بخش عملیاتی شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب را دارا می باشد، همچنین ایشان دارای چندین مقاله در زمینه مهندسی برق در کنفرانس های داخلی و بین المللی میباشد .