هفته کار آفرینی

کارآفرینی (ارزش آفرینی):

فرآیند خلق ارزش از خلاقیت است. به عبارت دیگر کارآفرین باید بتواند با خلاقیت خود، فرصت تشخیص داده شده را تبدیل به یک کالا یا خدمت با ارزش برای گروهی از مشتریان کند.

اهمیت کارآفرینی:

کارآفرینی منجر به توزیع مجدد ثروت، درآمد و حتی قدرت سیاسی بصورت  عادلانه در جامعه می شود.

کارآفرینی موجب گردآوری پس اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان می شود.

کارآفرینی تنها راه برون رفت دانشگاه های راکد ایران است.