شروع به کار شعبه بهبهان

                                             

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی خوزستان : در تاریخ  15 دی  1400 طی حکمی از سوی مدیریت مرکز آموزش بازرگانی خوزستان جناب آقای زیدانی  بعنوان مدیر شعبه بهبهان این مرکز منصوب گردید .