جلسه مدیرعامل مرکزآموزش بازرگانی با رئیس اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی این جلسه در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 با حضور مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی جناب آقای دکتر کریمی و رئیس محترم اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته جناب آقای مهندس ابریشمی در محل مرکز آموزش برگزار شد.
در این جلسه همکاری‌های فی‌مابین، تمدید تفاهم‌نامه و نقاط قوت و ضعف اجرای آزمون آسانسور نمایندگی های مرکز در سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهادات ناظرین و کارشناسان مربوطه به منظور بهبود اجرای آزمون به مرکز اعلام گردید.
در انتهای جلسه مقرر گردید تفاهم‌نامه فی‌مابین، تمدید و توسط اتحادیه نهایی و برای مرکز ارسال شود و همچنان برنامه آزمون آسانسور در مرکز و شبکه نمایندگی‌ها همانند سال های گذشته با قوت بیشتر ادامه داشته باشد.