برگزاری آزمون آسانسور مرداد 1400

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی خوزستان آزمون  مدیران و تکنسین های فنی شرکت های آسانسور و پله برقی در تاریخ 25 مرداد 1401 برگزار خواهد شد 

مهلت ثبتنام : 18 مرداد 1401

مدارک مورد نیاز :

  • تکمیل فرم مربوطه

  • معرفی نامه از سازمان صمت ، اتحادیه و یا سندیکای استان

  • کارت ملی

  • شناسنامه

  • آخرین مدرک تحصیلی
     

 هزینه آزمون :
مدیران فنی : 2/200/000 ریال

تکنسین های فنی: 1/800/000 ریال