نتیجه آزمون آسانسور

لازم به ذکر است، حداقل نمره قبولی برای مدیرفنی نمره ۳۰ و برای تکنسین فنی ۲۴ می‌باشد.

 

برای دریافت فایل نتیجه آزمون آسانسور 30 فروردین 1401.pdf  کلیک کنید

 

برای دریافت فایل نتیجه آزمون آسانسور 18 اسفند 1400.pdf  کلیک کنید

 

برای دریافت فایل  نتیجه آزمون آسانسور19بهمن1400.pdf     کلیک کنید

 

برای دریافت فایل    نتیجه آزمون آسانسور28 دی 1400.pdf    کلیک کنید 

 

برای دریافت فایل   نتیجه آزمون آسانسور 23 آذر 1400.pdf    کلیک کنید 

 

برای دریافت فایل  نتیجه آزمون آسانسور25 آبان 1400.pdf    کلیک کنید 

 

برای دریافت فایل   نتیجه آزمون آسانسور 20 مهر 1400.pdf   کلیک کنید