نتیجه آزمون آسانسور

لازم به ذکر است، حداقل نمره قبولی برای مدیرفنی نمره ۳۰ و برای تکنسین فنی ۲۴ می‌باشد.   برای دریافت فایل نتیجه آزمون آسانسور 30 فروردین 1401.pdf  کلیک کنید   برای دریافت فایل نتیجه آزمون آسانسور 18 اسفند 1400.pdf  کلیک کنید   برای دریافت فایل  نتیجه آزمون آسانسور19بهمن1400.pdf     کلیک کنید   برای دریافت فایل    نتیجه آزمون آسانسور28 دی 1400.pdf    کلیک کنید    برای دریافت فایل   نتیجه آزمون آسانسور 23 آذر 1400.pdf    کلیک کنید  …
ادامه مطلب